Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Lees meer over cookies
Accountants & Belastingadviseurs in Amsterdam. Sinds 1948. +31 20 5608989

ARTIKEL Concurrentiebeding mag straks alleen nog met goede reden

Bedrijven kunnen hun werknemers straks minder makkelijk verbieden om na afloop van hun dienstverband bij een concurrent hetzelfde werk te gaan doen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werkt aan een wetsvoorstel dat het concurrentiebeding aan banden legt

Door Rijksoverheid
19 juli

Een concurrentiebeding kan worden gebruikt om bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. "Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is", zegt van Gennip."Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt."

In de wet komt onder meer een begrenzing te staan van de duur van een concurrentiebeding. Ook moet de werkgever precies aangeven waar de bepaling geldt en welk "zwaarwichtig bedrijfsbelang" ermee is gediend. Ook moet er een vergoeding voor de werknemer tegenover staan in de vorm van een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

Zonder reden

Van Gennip haalt onderzoek aan van onderzoeksbureau Panteia waaruit blijkt dat een op de drie werkgevers in Nederland een concurrentiebeding hanteert. Meestal staat dat standaard in een arbeidscontract, vaak zonder goede reden. Naar schatting 3,1 miljoen werkenden in Nederland zijn gebonden aan zo'n clausule, die hen er mogelijk van weerhoudt een andere baan te zoeken.

Hoe lang een concurrentiebeding precies mag gaan duren, zal per situatie verschillen, zegt Van Gennip. Maar op basis van rechterlijke uitspraken kan wel worden gesteld "dat alles boven een jaar disproportioneel is". Maar afhankelijk van het soort bedrijf en de zwaarte van de functie kan dat ook een halfjaar zijn.

Contracten aanpassen

De nieuwe regels gaan gelden voor werknemers in Nederland, ook als zij werken voor een buitenlands bedrijf. Van Gennip gaat ervan uit dat werkgevers, als de wet eenmaal van kracht is, ook bestaande vaste contracten daarop zullen aanpassen.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in het voorstel van Van Gennip. Vaak is een concurrentiebeding "onnodig hinderlijk voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt", zeggen de organisaties. "Tegelijk moeten die bedingen wel kunnen worden gebruikt als het echt nodig is om bedrijfsinformatie of concurrentiepositie te beschermen", voegen ze daar aan toe.